Multisite wordt gratis ondersteund in alle pakketten van Savvii


Aan het einde van deze handleiding kan je gebruik maken van een WordPress multisite omgeving waarbij de nieuwe sites te vinden zijn als extrasite.domein.nl of domein.nl/extrasite. We gaan bij deze handleiding uit van een schone WordPress installatie zonder extra plugins.


  • Stap 1.

Installeer jouw WordPress-installatie zodat deze ingesteld staat op het juiste hoofddomein (gebruik hier dus niet het .savviihq.com-domein voor!).


Wil je dat nieuwe sites een subdomein zijn, stel dat je Home en Site URL in op domein.nl (zonder www). Kies je voor een opstelling met subdirectories dan kan dit www.domein.nl zijn.


  • Stap 2.

Voeg de volgende regel toe aan de wp-config.php:

define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );


Het wp-config.php bestand komt er dan als volgt uit te zien:

 * in their development environments.
 */
define('WP_DEBUG', false);
define('SAVEQUERIES', false);

define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */


  • Stap 3.

Wanneer je nu inlogt op het Dashboard (wp-admin) van WordPress zie je bij Tools de optie Network Setup.


  • Stap 4.

In dit menu kan je kiezen welke opstelling je wilt gebruiken, je hebt hier 2 keuzes:


Sub-domains: Elke site die je aanmaakt is bereikbaar via extrasite.domein.nl (Bijv. blog.domein.nl, shop.domein.nl)


Sub-directories: Elke site die je aanmaakt is bereikbaar via domein.nl/extrasite (Bijv. domein.nl/blog, domein.nl/shop)


Het is in dit menu mogelijk de titel van de multisite in te stellen en het e-mailadres van de administrator te wijzigen.


Als dit allemaal goed staat kan je onderaan op de knop Install klikken.


  • Stap 5.

Het scherm dat volgt laat twee stappen zien. In de eerste stap wordt een stuk code getoond. Kopieer deze code en plak deze in de wp-config.php. Jouw wp-config.php komt er dan als volgt uit te zien:

 * in their development environments.
 */
define('WP_DEBUG', false);
define('SAVEQUERIES', false);

define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'domein.nl');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */


LET OP: bovenstaande code is een voorbeeld. Kopieer dit niet!


Stap 2 van het scherm, het toevoegen van regels aan de .htaccess, hoeft bij Savvii niet uitgevoerd te worden. Wij hebben deze stap al verwerkt in onze eigen configuratie.


Jouw multisite is nu klaar voor gebruik!


Optioneel: domain mapping.

Sinds WordPress 4.5 zit domain mapping standaard in WordPress. Voorheen had je hier nog externe plugins voor nodig. Je kan nu je verschillende subsites aan domeinnaamen koppelen door het site adres aan te passen van de betreffende subsite. Voor het toevoegen van de betreffende domeinen aan de server volg je deze handleiding om aliassen toe te voegen.