De snelheid waarmee wij een vraag/ticket beantwoorden hangt af van het type vraag. We maken voor de snelheid onderscheid in antwoordtijd en oplostijd:


Antwoordtijd is de tijd waarin je ons eerste antwoord krijgt op je vraag. Het liefst natuurlijk met direct een oplossing maar in ieder geval krijg je een update (bijvoorbeeld als een andere afdeling je vraag moet onderzoeken). Via de chat of de telefoon gaan we ervan uit dat je in het gesprek een eerste antwoord krijgt. 

 

Oplostijd is de tijd waarbinnen wij een volledig antwoord op je vraag geven. 


Hieronder vind je een overzicht van de tijden die je mag verwachten. Dit zijn streeftijden en de dagen zijn echte werkdagen. De uren zijn werkuren binnen onze openingstijden. In 2017 hebben we in 93% van de gevallen op tijd geantwoord en in 94% van de gevallen een ticket op tijd opgelost. 


Type vraag Prioriteit Streeftijd (antwoordtijd / oplostijd)
Financieel of administratief Laag 4 uur / 2 dagen
Supportvragen, verkoopvragen of opzeggingen Gemiddeld 2 uur / 1 dag
Volledige verstoring shared hosting of
gedeeltelijke verstoring Server Hosting
Hoog 1 uur / 4 uur
Volledige verstoring private server Hosting Urgent 15 minuten / 2 uur