sFTP (FTP via SSH) is een zeer veilig protocol. Het is echter mogelijk om de toegang tot de bestanden van je site nog beter te beveiligen. Dit kan door via admin.savvii.nl de toegang via sFTP te beperken tot alleen door jou goedgekeurde IP-adressen. Je kunt dit als volgt instellen: 


1. Klik na het inloggen op 'beheren' achter de site waarvoor je de toegang wilt beperken en ga naar het tabblad 'gebruiker'


2. Onder het kopje 'Toegang Beperking' regel je de toegang voor sFTP. Standaard is er geen beperking op IP basis. 


3. Je kunt direct het IP-adres toevoegen waarvan je verbinding maakt met admin.savvii.nl. Andere IP-adressen (bijvoorbeeld van je thuis-locatie) kun je toevoegen via 'voeg IP toe'


Het duurt ongeveer 15 minuten voordat wijzigingen die je hier doet verwerkt zijn. Je kunt het IP-adres van een locatie altijd achterhalen door op die locatie naar de pagina www.watismijnip.nl te gaan. Zodra je een IP-adres toevoegt is het niet meer mogelijk om vanaf andere IP-adressen via sFTP in te loggen. Je kunt natuurlijk altijd inloggen via admin.savvii.nl om de toegang mogelijk te maken vanaf de locatie waar je bent.